Tietosuojaseloste
 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) johdosta myös Tmi Alviina Art haluaa kertoa avoimesti käytännöistään asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyssä.

Alviina Art ei kerää asiakasrekisteriä kaikista asiakkaistaan, vaan pelkästään vakiintuneiden asiakaskontaktien tiedot tallennetaan. Asiakkailta kerätään ainoastaan laskutuksessa tarvittavat yhteystiedot, joita ovat:
- Asiakkaan nimi (yksityishenkilö tai yritys)
- Laskutus- ja toimistusosoite
- Sähköpostiosoite, mikäli sellainen on annettu
- Puhelinnumero, mikäli sellainen on annettu
- Yrityksiltä y-tunnus, mikäli sellainen on tiedossa

Tmi Alviina Art käyttää yhteystietoja yhteydenpitoon ja laskutukseen, ei esimerkiksi markkinointiin.
Tiedot ovat ainoastaan toiminimen haltijan käytettävissä, eikä henkilötietoja koskaan luovuteta eteenpäin muille osapuolille.

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun - rekisterinpitäjän (Tmi Alvina Art) ja asiakkaan (yritys tai yksityishenkilö) välillä on asiakkuussuhde, ja asiakas on halunnut käyttää maksutapana  laskua. Muita maksutapoja käyttäessä tietoja ei kerätä.

Asiakasrekisterin tiedot tarkistetaan kolmen vuoden välein, ja tarkistuksen yhteydessä vanhentuneet tiedot poistetaan.
Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojensa tarkistamista, muuttamista tai poistamista milloin tahansa. Parhaiten tämä onnistuu lähettämällä sähköpostia osoiteeseen maija(at)alviina-art.com.